برنامه کامل ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۹ مرداد ۱۴۰۲

در سومین هفته‌ای که برنامه روزهای پنجشنبه دارای چهار بخش شده، طبق روال دو هفته پیش، دو بخش «سپیدار و ویززز» و «مداد نارنجی» را به کودکان عزیز و دو بخش «مداد نارنجی فرزندم» و «کودکان منادیان صلح» را به اولیاء گرامی پیش‌کش می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه