برنامه کامل ۱۹ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۹ آبان ۱۴۰۲

موضوع مورد بحث و گفتگو در این پادکست هفت، موج تازه سرکوب و آزار و اذیت علیه بهائیان ایران است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه