برنامه کامل ۱۸ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۸ مهر ۱۴۰۲
۱۸ مهر ۱۴۰۲

دو بخش «آفتاب بینش» و نمایش رادیویی «طاهره قره‌العین» به اضافه نگاهی به پیام‌های اخیر جامعه جهانی بهائی برنامه امروز را تشکیل می‌دهند که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه