برنامه کامل ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
۱۵ مرداد ۱۴۰۲

برنامه این هفته ما شامل «تفکری نو، گفتمانی نو»، «پلاک ۱۲» و بخش دیگری از «پیش‌خوان» است که امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه