برنامه کامل ۱۵ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵ آذر ۱۴۰۲

امروز با پخش آخرین بخش «تغییرز» مطالب مورد بحث در برنامه‌های گذشته را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهیم و «خبرنگار» هم در ادامه خبرنگار هفته قبل، بحث در مفهوم زمان را به پایان می‌برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه