برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۲ شهریور ۱۴۰۲

آخرین بخش گزیده‌ای از پیام بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در «تفکری نو، گفتمانی نو» و بیست و ششمین بخش از «پلاک ۱۲» مطالبی است که در این برنامه خواهید شنید؛ امیدواریم همراه ما بمانید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه