برنامه کامل ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱ بهمن ۱۴۰۲

در این پیام دوست دو تغییر را ملاحظه خواهید فرمود یکی اینکه مجری برنامه موقتا به جای نوشین، بهمن است و دیگری این که «خبرنگار» بازپخش است. البته قسمت هشتم «سوپ جوجه برای روح» در ادامه هفته‌های قبل، به جای خود باقی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه