برابری جنسیتی

Program Picture

خبرنگار

برابری جنسیتی
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

گفتگو با: دکتر محمود صباحی، نویسنده، مترجم، شاعر و جامعه‌شناس.

نابرابری جنسیتی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایرانیان، بلکه عموم مردمان در جهان امروز ماست که بدون شک تا از میان نرود، رفاه و سعادت برای هیچ‌یک از اقشار جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. کمپین #داستان_ما_یکیست که در اولین روزهای آن هستیم، یاد ده بانوی دلیر و قهرمان بهائی ایرانی که اکثر آنان دختران جوان بیست و چند ساله بودند و چهل سال پیش به خاطر پایداری بر اصولی چون عدالت و برابری، راست‌گویی و یگانگی، به دست مقامات جمهوری اسلامی در شهر شیراز به صورت جمعی به دار آویخته شدند را گرامی می‌دارد و هم‌چنین تلاش دیرینه بانوان شجاع و فرهیخته ایرانی را از هر عقیده و پیشینه‌ای که برای تحقق آرمان برابری جنسیتی مقاومت و فداکاری کردند ارج می‌نهد. تلاشی که تا به امروز ادامه دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه