Program Picture

سوپ جوجه برای روح

باشه بابا؟
۲۹ مرداد ۱۳۹۹

وقتی زندگی یه دفعه از این رو به اون رو میشه، چیزایی که به ذهن آدم خطور میکنه خیلی عجیبن. هیچ وقت چیزای بزرگ و با اهمیت نیست که جلوی چشمای آدم رژه میره، بلکه چیزای به نظر کم اهمیتی به یاد آدم میاد و جلوی چشماش ظاهر میشه که هیچ وقت فکرشو نمی‌کرده که این قدر مهم و با ارزش باشه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه