کودکانِ جهانِ بی‌رحم ما

Program Picture

این روزها

کودکانِ جهانِ بی‌رحم ما
۱۷ تیر ۱۳۹۸

با الهام از پیام رضوان ۲۰۰۰ بیت العدل اعظم، در راه ایجاد جهانی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر برای همه کودکان جهان قدم برداریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه