فوریه، ماه گرامی‌داشت تاریخ آفریقایی‌تبارها

Program Picture

این روزها

فوریه، ماه گرامی‌داشت تاریخ آفریقایی‌تبارها
۰۵ اسفند ۱۳۹۸

و یا ماه تاریخ آفریقایی‌تبارها، فرصتی است برای گرامی‌داشت رویدادهای تاریخی و دستاوردهای چشمگیر زنان و مردان آفریقایی‌تبار Black History Month

news letter image

ثبت نام در خبرنامه