عید رضوان عید گل

Program Picture

این روزها

عید رضوان عید گل
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

در اولین روز عید رضوان حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار آیین بهائی رسالت آسمانی خودشون را علنا اعلان کردند و پیام صلح و دوستی و یگانگی نوع بشر را به اهل عالم هدیه کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه