اعلان ساخت بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء

Program Picture

این روزها

اعلان ساخت بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

در پیام رضوان ۲۰۱۹ بیت العدل اعظم آمده است: «از عالم بهائی دعوت می‌کنیم که به ساخت مقامی پردازد که محل استقرار ابدی آن رمس مطهر گردد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه