حکایت ریس تیلر دیکسون، موسیقی‌دان انگلیسی

Program Picture

این روزها

حکایت ریس تیلر دیکسون، موسیقی‌دان انگلیسی
۲۱ خرداد ۱۳۹۷

پسر جوانی که به شغل دربانی و راهنمای تالار سیمفونی شهر برمینگام مشغول به کاره، نوازنده پر استعداد ساز پیانوست که آرزوها بلند و بی‌پروای دیگری را در سر می‌پرورانه!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه