تصویری از پناهندگان روهینگیا

Program Picture

این روزها

تصویری از پناهندگان روهینگیا
۱۵ مرداد ۱۳۹۷

تاملی در وضعیت خطیر پناهندگان روهینگیایی، و قدم‌هایی که ما، انسان‌های کوچه و بازار، می‌توانیم برای همدردی و کمک به آنها انجام دهیم!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه