به یاد اریتا فرانکلین، خواننده شهیر آمریکایی

Program Picture

این روزها

به یاد اریتا فرانکلین، خواننده شهیر آمریکایی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

آریتا فرانکلین، ملکه موسیقی سُول در آمریکا بود، که چند روز پیش در سن ۷۶ سالگی درگذشت!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه