عبدالفتاح سلطانی

Program Picture

این روزها به یاد تو

عبدالفتاح سلطانی
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

وکیل دادگستری و مدافع برجسته و خستگی‌ناپذیر حقوق بشر که این روزها در فقدان دختر جوانش به سوگ نشسته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه