به یاد احمد شاملو

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد احمد شاملو
۰۸ مرداد ۱۳۹۷

با گلچین کوچکی از سروده‌های احمد شاملو یادی می‌کنیم از تمامی انسان‌هایی که برای برابری، آزادی و اعتلای کرامت انسانی تلاش می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه