به یاد کارگران ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد کارگران ایران زمین
۲۶ آذر ۱۳۹۷

انبوه گزارش‌های منتشر شده درهفته‌های اخیر همچنان از تداوم وضعیت اسف‌بار و طاقت فرسای کارگران ایران حکایت می‌کند. وضعیت جانگدازی که آن‌ها سال‌هاست با آن روبرو بوده‌اند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه