به یاد میلاد داوردان و فوژان رشیدی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد میلاد داوردان و فوژان رشیدی
۱۲ آذر ۱۳۹۷

میلاد داوردان و فوژان رشیدی، زوج جوان بهائی، در جرگه هشت شهروند بهائی دیگر هستند که ماه گذشته در بهارستان اصفهان دستگیر شدند و بعد هم در مجموع به ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه