به یاد هنرمندان و هنرآموزان محروم ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد هنرمندان و هنرآموزان محروم ایران زمین
۳۰ مهر ۱۳۹۷

با مرور بخشی از نوشته محمد تنگستانی در سایت خبری ایران وایر، یادی می‌کنیم از علی رضا، هنرمند جوانی که می‌گوید در ایران «مصرف مواد مخدر راحت‌تر از نوازندگی در پارک است».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه