به یاد شهروندان بهائی زندانی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بهائی زندانی
۱۴ آبان ۱۳۹۷

با مروری بر گزارش کیان ثابتی، ژورنالیست آزاد، در ایران وایر، یادی می‌کنیم از شهروندان بهائی که در طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر بازداشت و زندانی شده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه