به یاد معدن‌کاران جان‌باخته استان گلستان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد معدن‌کاران جان‌باخته استان گلستان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

از فقیرترین و محروم‌ترین شهروندان ایران زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه