به یاد قربانیان جنگ و نابرابری

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان جنگ و نابرابری
۰۶ دی ۱۳۹۵

به یاد زنان و مردان و کودکان بی‌گناهی که در سخت‌ترین شرایط رنج می‌کشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه