به یاد شهروندان بهائی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بهائی
۱۰ تیر ۱۳۹۸

بعد از گذشت چهل سال از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران، پیروان آیین بهائی همچنان مورد آزار و اذیت و سرکوب قرار می‌گیرند و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مانند حق امرار و معاش محروم می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه