به یاد سالمندان در گلشهر کرج

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد سالمندان در گلشهر کرج
۲۴ تیر ۱۳۹۸

تلاش ماموران اماکن کرج برای پلمپ مرکز نگهداری سالمندان ناتوان بهائی در گلشهر کرج که متعلق به شهروندان بهائی است همچنان ادامه دارد!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه