به یاد آزیتا رفیع‌زاده، پیمان کوشکباغی و بشیر

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد آزیتا رفیع‌زاده، پیمان کوشکباغی و بشیر
۰۶ شهریور ۱۳۹۶

به یاد آزیتا رفیع‌زاده، پیمان کوشکباغی و بشیر کوشکباغی.
از زندانیان عقیدتی و قربانیان نقض حقوق بشر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه