قسمت ۲۶ – اکوسیستم

Program Picture

مزرعه سبز

قسمت ۲۶ – اکوسیستم
۱۲ بهمن ۱۴۰۲

آیا کودکان شما معنای اکوسیستم را می‌داند؟ تا به حال اکوسیستم‌های ساده خانگی را در یک گلدان و یا در فضای خانه به آن‌ها نشان داده‌اید؟ بعد از شنیدن داستان در مورد نقش سلامت اکوسیستم بر زندگی کودکان با آن‌ها گفتگو کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه