اهمیت نقش زنان در رهبری

اهمیت نقش زنان در رهبری
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم نیکا سعیدی، کارشناس امور صلح در سازمان ملل.

بحران کرونا در سال گذشته، اهمیت نقش زنان در رهبری را بیش از بیش برجسته و کارشناسان بر بازتعریف الگوهای رهبری تاکید می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه