Program Picture

پادکست هفت

اهمیت جلسات دعای بهائی در ایجاد اتحاد

۲۲ دی ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم ساناز خسروی، مهندس نرم‌افزار و پژوهشگر در حوزه فلسفه دین، درباره اهمیت جلسات دعای بهائی در ایجاد اتحاد گپی می‌زنیم. ساناز برامون از ساز و کار این جلسات برای رشد پیوندهای اجتماعی میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه