Program Picture

کروکی

اهمیت آموزش و پرورش

۱۷ بهمن ۱۴۰۰

در این قسمت با نوگل اندیشه جو، دکترای آموزش و پرورش، همسفر می‌شیم و درباره اهمیت تعلیم و تربیت کودکان برای بنای جهانی بهتر و عادلانه‌تر صحبت می‌کنیم. نوگل از تجربیات و اقدامات خودش در همین راستا برامون میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه