افزایش فشارها بر بهائیان ایران

Program Picture
افزایش فشارها بر بهائیان ایران
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

گفتگو با آقای مهدی خلجی، پژوهشگر و عضو ارشد انستیتو واشنگتن

«گرچه پیروان دین بهائی حقانیت اسلام را قبول دارند، اما از همان ابتدای جمهوری اسلامی روحانیون رژیم، آن‌ها را رقیبانی احتمالی می‌دیدند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه