Program Picture
اراده کن
فروردین ۱۳, ۱۳۹۹

برای استقبال یکی از دوستام به فرودگاه شهر پورتلند تو ایالت اورگان رفته بودم که شاهد یکی از اون صحنه‌هایی شدم که انسان با شنیدن اون از زبان دیگران غافلگیر میشه و تاثیر عمیقی تو زندگی آینده اون میذاره. این صحنه غافلگیرکننده و عبرت‌انگیز درست تو چند قدمی من به وقوع پیوست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه