Program Picture

سوپ جوجه برای روح

اراده کن
۱۳ فروردین ۱۳۹۹

برای استقبال یکی از دوستام به فرودگاه شهر پورتلند تو ایالت اورگان رفته بودم که شاهد یکی از اون صحنه‌هایی شدم که انسان با شنیدن اون از زبان دیگران غافلگیر میشه و تاثیر عمیقی تو زندگی آینده اون میذاره. این صحنه غافلگیرکننده و عبرت‌انگیز درست تو چند قدمی من به وقوع پیوست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه