اختراع فرزند نیازه

Program Picture

نامه‌های شاداب‌دخت

اختراع فرزند نیازه
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

وقتی یه هفته، دو هفته، سه هفته پشت سر هم ساندویچ بخوری، بعدش به فکر میفتی که نه، باید دست به کار شی و خودت به داد خودت برسی. توی این مملکت غریب، غذای مامان پز از آسمون برای آدم نمیرسه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه