اتهام جاسوسی علیه بهائیان، چرا؟

Program Picture

خبرنگار

اتهام جاسوسی علیه بهائیان، چرا؟
۲۶ مرداد ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای داریوش لمیع.

جمهوری اسلامی دهه‌هاست که با استفاده از اتهام جاسوسی علیه شهروندان بهائی، به سرکوب و آزار و اذیت آنان ادامه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه