استفاده ابزاری

Program Picture

آینه

استفاده ابزاری
۰۷ مرداد ۱۳۹۵

در این برنامه آینه، آرش بحث جالبی رو در ارتباط با توجیه وسیله برای رسیدن به هدف مطرح می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه