آینه

program picture

آینه

این برنامه که هر بار توسط یکی از گویندگان رادیو اجرا می‌شود، نگاهی نقادانه و طنزآمیز دارد به رفتار انسان‌ها و بازتاب اجتماعی آن.
آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست

news letter image

ثبت نام در خبرنامه