آن هجده نفر

program picture

آن هجده نفر

این برنامه اختصاص دارد به اولین مومنین به حضرت باب، مبشر دیانت بهائی و پیامبر دیانت بابی. در این برنامه، استاد خرسندی در گفتگو با هومن عبدی به شرح زندگی آن حروف حی خواهند پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه