آن هجده نفر

program picture

آن هجده نفر

این برنامه اختصاص دارد به اولین مومنین به حضرت باب، مبشر دیانت بهائی و پیامبر دیانت بابی. در این برنامه، استاد خرسندی در گفتگو با هومن عبدی به شرح زندگی آن حروف حی خواهند پرداخت.

این برنامه اختصاص دارد به اولین مومنین به حضرت باب، مبشر دیانت بهائی و پیامبر دیانت بابی. در این برنامه، استاد خرسندی در گفتگو با هومن عبدی به شرح زندگی آن حروف حی خواهند پرداخت.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه