ملامهدی خوئی، ملامحمد ابدال مراغه‌ای

Program Picture

آن هجده نفر

ملامهدی خوئی، ملامحمد ابدال مراغه‌ای
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

ملامهدی خوئی و ملامحمد ابدال مراغه‌ای دو عضو حروف حی هستند که در این قسمت به زندگی آنها پرداخته خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه