سخنی با شنوندگان

Program Picture

آقا کامران

سخنی با شنوندگان
۰۴ دی ۱۳۹۴

بدیع تهیه کننده برنامه این بار دور از چشم آقا کامران با شنونده‌های برنامش یه گپی‌ میزنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه