آقا کامران

program picture

آقا کامران

مجموعه داستانی آقا کامران، داستان زندگی‌ و تجربیات یک نوجوون رو بازگو می‌کنه. نوجوونها دچار تلاطم‌های فکری و روحی بسیاری هستند. این دوره که پلی بین کودکی و بزرگسالی هست از دوره‌های مهم رشد انسان محسوب می‌شه که به نام دوران بلوغ شناخته می‌شه. آقا کامران قصه ما هم که داره این دوره رو پشت سر می‌گذاره، می‌خواد همه چیز رو خودش تجربه کنه و حسابی‌ برای به بلوغ رسیدن عجله داره.

مجموعه داستانی آقا کامران، داستان زندگی‌ و تجربیات یک نوجوون رو بازگو می‌کنه. نوجوونها دچار تلاطم‌های فکری و روحی بسیاری هستند. این دوره که پلی بین کودکی و بزرگسالی هست از دوره‌های مهم رشد انسان محسوب می‌شه که به نام دوران بلوغ شناخته می‌شه. آقا کامران قصه ما هم که داره این دوره رو پشت سر می‌گذاره، می‌خواد همه چیز رو خودش تجربه کنه و حسابی‌ برای به بلوغ رسیدن عجله داره.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه