مایکل جکسون – ما دنیا هستیم

Program Picture

گرامافون - فصل ۲

مایکل جکسون – ما دنیا هستیم
۲۸ آبان ۱۳۹۶

نوید و نیوشا از این قسمت به مایکل جکسون خواهند پرداخت. We are the world یا ما دنیا هستیم موضوع این قسمت از گرامافون است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه