هویت فردی و جمعی

Program Picture

با شما

هویت فردی و جمعی
۲۷ مرداد ۱۴۰۲

شما به این سوال چه پاسخی می‌دید؟ من کی هستم؟ چه هویتی دارم؟ ممکنه در وهله اول اسم‌مون رو بگیم، از کجا هستیم؟ شغل‌مون یا تحصیلات‌مون چیه. اما خب بعدش؟ موجودیت ما به عنوان یک انسان تشکیل شده از دو بعد هست: جسممون و روحمون. جسم‌مون که به شاخصه‌های ظاهری‌اش تعریف می‌شه. رنگ پوست‌مون، چشم‌مون، قد و وزن و از این چیزا. اما از بعد روح، ما واقعا کی هستیم؟ چه خصوصیت‌هایی داریم؟ در این قسمت از «با شما» ثمر در رابطه با این سوال، نظرات شیرین و آرش که در آفریقای جنوبی زندگی می‌کنن رو جویا می‌شه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه