Program Picture

یکصد و نود

رابطه پزشک و بیمار

۱۶ دی ۱۳۹۶

آیا رابطه‌ای بر پایه اعتماد که میان پزشک و بیمار برقرار می‌شود در درمان بیمار موثر است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه