Program Picture

اینسپایر

گروه چهارم – پوریا

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

گاهی زمان لازمه تا بعضی‌ چیزها رو درک کنیم و علت بعضی کارها رو بفهمیم. پوریا همیشه این سوالش بود که چرا بعضی حرف‌ها تو کلاس‌های بهائی همش تکرار میشه و فکر می‌کرد که خوب اونا رو فهمیده. ولی در واقع زمان لازم بود تا با تک تک این مفاهیم خودش مواجه بشه.

اینسپایر یعنی الهام‌بخش، یعنی گشتن به دنبال نقاط تاثیرگذار زندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه