گرامی‌داشت میلاد حضرت مسیح

Program Picture

این روزها به یاد تو

گرامی‌داشت میلاد حضرت مسیح
۰۴ دی ۱۴۰۲

«به ظهور حضرت مسیح تعالیم مقدسه که فیض ابدی است منتشر شد و انوار هدایت ساطع گشت و روح حیات به حقایق انسانیه مبذول گردید. هر کس هدایت یافت، زنده شد و هر کس گمراه ماند، به موت ابدی گرفتار گردید.» – حضرت عبدالبهاء

news letter image

ثبت نام در خبرنامه