کوچه

program picture

کوچه

شهاب جوان بهائی ۲۰ ساله‌ای است که داستان زندگی خود رو برای ما بازگو می‌کند. او در شب تولد ۲۰ سالگی‌اش، از بهترین دوستش، ستاره، هدیه‌ای فوق العاده دریافت می‌کند. دفتر خاطرات ستاره! شهاب و ستاره چند سال پیش، بعد از آشنایی، تصمیم به نوشتن خاطرات خود کردند. به بهانه این هدیه ارزشمند، شهاب سری به دفتر خاطرات خود می‌زند، و وقایع ۵ سال گذشته که زندگی او را به کلی دگرگون کردند را برای ما می‌خواند.

شهاب جوان بهائی ۲۰ ساله‌ای است که داستان زندگی خود رو برای ما بازگو می‌کند. او در شب تولد ۲۰ سالگی‌اش، از بهترین دوستش، ستاره، هدیه‌ای فوق العاده دریافت می‌کند. دفتر خاطرات ستاره! شهاب و ستاره چند سال پیش، بعد از آشنایی، تصمیم به نوشتن خاطرات خود کردند. به بهانه این هدیه ارزشمند، شهاب سری به دفتر خاطرات خود می‌زند، و وقایع ۵ سال گذشته که زندگی او را به کلی دگرگون کردند را برای ما می‌خواند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه