کوچه - فصل 1

program picture

کوچه - فصل 1

شهاب جوان بهائی ۲۰ ساله‌ای است که داستان زندگی خود رو برای ما بازگو می‌کند. او در شب تولد ۲۰ سالگی‌اش، از بهترین دوستش، ستاره، هدیه‌ای فوق العاده دریافت می‌کند. دفتر خاطرات ستاره! شهاب و ستاره چند سال پیش، بعد از آشنایی، تصمیم به نوشتن خاطرات خود کردند. به بهانه این هدیه ارزشمند، شهاب سری به دفتر خاطرات خود می‌زند، و وقایع ۵ سال گذشته که زندگی او را به کلی دگرگون کردند را برای ما می‌خواند.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه