۰۸ تیر ۱۴۰۰

کلمات مکنونه

«کلمات مکنونه» یکی از آثار حضرت بهاءالله است که در مورد ماهیت زندگی اجتماعی و معنوی انسان ‌سخن می‌گوید. مفهوم اصلی این اثر آن است که انسان برای آرمانی والا پا به این جهان گذاشته و دو هدف مهم در زندگی دارد: اول آنکه صفات متعالی انسانی را در خود پرورش دهد و دوم در جهت بهبود اجتماع و استقرار وحدت نوع بشر بکوشد.

برای مطالعه و دانلود “کلمات مکنونه” از سایت رسمی کتابخانۀ بهائی کلیک کنید.

سایر مقاله‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه