Program Picture

اخبار جوامع بهائی

کرسی بهائی در دانشگاه مریلند: ۳۰ سال ترویج گفتگو و صلح

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

کالج‌پارک، مریلند، ایالات متحده – در میانهٔ جنگ ویرانگر لبنان در دههٔ ۱۹۸۰، ادوارد آذر پروفسور دانشگاه مریلند و مدیر مرکز «توسعهٔ بین‌المللی و مدیریت تعارض» در دانشگاه مریلند، در حال تلاش برای ایده‌پردازی و پیشنهاد طرح‌هایی برای پایان دادن به جنگ بود.

برخی از سخنرانان حاضر در جلسهٔ سالگرد تأسیس کرسی بهایٔی در دانشگاه مریلند

پروفسور آذر در حین پژوهش با بیانیهٔ بیت‌العدل اعظم با عنوان وعدهٔ صلح جهانی آشنا شد که بررسی عمیقی از پیش‌نیازهای صلح و موانع تحقق آن ارائه می‌دهد.

این روایتی بود که هدی محمودی مدیر فعلی کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند، در سی‌امین سالگرد تاسیس این کرسی برای میهمانان ارائه داد.

پروفسور محمودی گفت: «پروفسور آذر آنقدر از محتوای این بیانیه به شوق آمده بود که در نامه‌ای خطاب به بیت‌العدل اعظم درخواست تاسیس این کرسی را کرد.»

منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه